Председатель: Архипова Анастасия 2с

1. Мочалова Анастасия 3на

2. Горелик Наталья 3на

3. Кочеткова Юлия 3нб

4. Филиппова Виктория 3с

5. Цветцых Анастасия 3с

6. Баронова Ирина 3д

7. Филиппова Ольга 3д

8. Думчева Анастасия 3ф

9. Громова Екатерина 3ф

10. Ортнер Кристина 2нб

11. Старикова Яна 2нб

12. Анищенко Алена 2на

13. Газизова Лилия 2на

14. Егорова Алина 2с

15. Лекандина Дарья 2с

16. Никулина Татьяна 2д

17. Цивилева Мария 2ф

18. Чердынцева Ольга 2ф

19. Алиева Александра 1на

20. Ларионова Юлия 1на

21. Наумова Зарина 1нб

22. Денисова Виктория 1д1

23. Шмыкова Анастасия 1д2

24. Сулекова Дарья 1ф

25. Белобородова Анастасия 1с

26. Девина Валентина 1с